Par katedru
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Katedras struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Katedras darbinieki


Profesors, direktors
Prof., Dr.h. ped. Raimonds Ernšteins

raimonds.ernsteins@lu.lv

Asoc. profesors
Dr. inž. Ivars Kudreņickis

ivars.kudrenickis@lu.lv

Asoc. profesors
Dr.biol. Roberts Jūrmalietis

roberts.jurmalietis@lu.lv

Docents
Dr. ķīm. Juris Benders

juris.benders@lu.lv

Docente
Dr. fiz. Rūta Bendere

bendere@edi.lv

Direktora vietniece
M.ped. Daiga Štelmahere

daiga.stelmahere@lu.lv

Izglītības metodiķe
M.vid.zin. Velga Matute

v.matute@lanet.lv

Izglītības metodiķe
M.ped. Diāna Šulga

diana.sulga@lu.lv