Par katedru
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Katedras struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Absolventi2003. gada Vides zinātņu maģistru izlaidums


1. rindā no kreisās: Lilita Ābele, Sarmīte Grundšteine, direktora vietniece Daiga Štelmahere, Laura Rone, Līga Brūniņa, Ivita Nagle un direktors Prof. Raimonds Ernšteins;

2. rindā no kreisās: Sarmīte Jankovska, Zaiga Auniņa un Solvita Rancāne;

3. rindā no kreisās: Inga Tapiņa, Prof. Roberts Jūrmalietis, Ivars Damanis, Arnis Zeltiņš, docente Rūta Bendere un Gunārs Zaķis;

4. rindā no kreisās: Prof. Ivars Kudreņickis, docents Juris Benders un Modris Daniels.