Par institūtu
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Institūta struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Raimonds Ernšteins


Prof., Dr.h. ped. Raimonds Ernšteins

• Vides politika un pārvaldes sistēmas
• Piekrastes līdzsvarota attīstība un Local Agenda 21 pašvaldībās
• Vides komunikācija un konfliktu menedžments
• Vides pedagoģija

raimonds.ernsteins@lu.lv