Par institūtu
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Institūta struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Juris Benders


Doc., Dr. ķīm. Juris Benders

• Dabas resursu pārvalde
• Ūdens saimniecība
• Ietekmes uz vidi novērtējums
• Vide un tehnoloģija

juris.benders@lu.lv