Par institūtu
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Institūta struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Velga Matute


M.vid.zin. Velga Matute

• Vides arodizglītība

velga.matute@lu.lv