Par katedru
Jaunumi
Mācību metodiskie materiali
    Doktora studijas
    Maģistra studijas
    Profesionālās studijas
    Brīvā izvēle
    Tālākapmācība

Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Mācību metodiskie materiali


Doktora studiju programma:

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktora studiju programmā „Vides zinātne” Institūts realizē
• specializāciju “Vides pārvaldība”

Maģistra studiju programma:

• maģistra studiju programmas "Vides pārvaldība" un "Vides resursu pārvaldība" (sīkāk sakatīt pievienotajos failos pie sadaļas "Jaunumi")

Profesionālās studiju programmas:
(sagatavošanā)

• pēcdiploma studiju programma – 1 gads
“Lietišķā vides pārvaldība” (Vides pārvaldības struktūrvienības vadītājs)
• studiju programma – 5 gadi, ar bakalaura grādu
“Vides pārvaldība” (Vides pārvaldības speciālists)
• universitātes koledžas programma – 2 gadi
“Vides pārvaldība un lauku attīstība” (Vides pārvaldības konsultants)
• augstākā profesionālā universitātes studiju programma “Atkritumu saimniecības pārvalde” – 1,5 gadi

Brīvās izvēles kursi (2 kredīta punkti) bakalaura akadēmisko studiju programmu studentiem:

• Ievads vides zinātnē
• Vides pārvaldes un politikas pamati
• Līdzsvarota attīstība: teorija un prakse
• Sabiedrības apziņa par vidi un vides izglītība
• Vide un tehnoloģija
• Uzvedības zinātnes un vides veselība

Tālākapmācības kursi skolotājiem, t.sk. arodskolu un profesionālo skolu skolotājiem:

• Vides zinību integrēšana profesionālajā apmācībā
• Vides apziņa un komunikācijas, informācijas tehnoloģiju pielietojums vides studijās
• Vide un mūsu sabiedrība
• Pasaule ienāk klasē u.c.

Tālākapmācības kursi pašvaldībām, LR VARAM un uzņēmumiem:

• Integrēta atkritumu pārvaldība un piesārņojuma novēršana
• Ietekmes uz vidi novērtējums
• Vides komunikācija
• Local Agenda 21: pārvaldības koordinators