Par institūtu
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Institūta struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Rūta Bendere


Doc., Dr. fiz. Rūta Bendere

• Atkritumsaimniecības izveide un pārvalde
• Ietekmes uz vidi novērtējums
• Atkritumu kā enerģijas avota izmantošana

bendere@edi.lv