Par katedru
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Katedras struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskie materiāli
Pētnieciskais darbs
Projekti
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Par katedru


Latvijas Universitātes Vides zinātnes un pārvaldības institūts tika izveidots 2000. gada martā uz LU starpfakultāšu struktūrvienības Vides zinātnes un pārvaldes studiju centra bāzes. Minētais centrs tika izveidots ES TEMPUS PHARE programmas projekta ietvaros 1993. gadā, lai sekmētu interdisciplināru vides izglītības un vides zinātnes pētījumu programmu attīstību.

LU Vides zinātnes un pārvaldības institūtam ir divi galvenie darbības virzieni:

• vides zinātnes un pārvaldības teorētiskā un lietišķā attīstība - akadēmisko un profesionālo studiju realizācija plaša profila un nozaru speciālistu sagatavošanai vides pārvaldē, kā arī pētījumi vides politikā, plānošanā u.c.

• sabiedrības komunikācijas un vides izglītības attīstība, t.sk. vispārizglītojošām un profesionāli tehniskajām skolām (integratīvā un disciplinārā pieeja), kā arī pieaugušo tālākizglītība, t.sk. reģionālajā līmenī.