Par institūtu
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Institūta struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Daiga Štelmahere






M.ped. Daiga Štelmahere

• Vides un veselības izglītība

daiga.stelmahere@lu.lv