Par institūtu
    Darbinieki
    Mācībspēki
    Institūta struktūra
    Studiju programmas
    Absolventi
    Adrese

Jaunumi
Mācību metodiskais darbs
Pētnieciskais darbs
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

Ivars Kudreņickis


Asoc.prof., Dr. inž. Ivars Kudreņickis

• Vides plānošana pašvaldībās
• Energosaimniecības pārvalde
• Gaisa un klimata aizsardzība
• Interaktīvo metožu pielietošana vides studijās

ivars.kudrenickis@lu.lv