Par katedru
Jaunumi
Mācību metodiskie materiāli
Pētnieciskais darbs
Projekti
Saites
UNESCO profesoru grupa
 Uz sākumlapu

ProjektiEU Interreg IV A projekts FOODWEB
"Vide, pārtika un veselība Baltijas jūras reģionā - no paradumiem līdz izpratnei"
Vide, pārtika un veselība Baltijas jūras reģionā - no paradumiem līdz izpratnei
Mājas lapa:
http://www.ahhaa.ee/foodweb


EU Interreg IV A projekts COBWEB
"Vides komunikācija Baltijas jūras reģionā"
Mājas lapa:
http://www.hyria.fi/cobweb

COBWEB apmācību materiāli

Resursu materiāls
Governance and Communication for Sustainable Coastal Development


Training Module 1
Integrated Coastal Management and Communication
1. Introduction to Sustainable Coastal Development
2. Environmental Governance and Coastal Municipalities: from Theory to Practice
3. Integrated Coastal Zone Management


Apmācību modulis 3
Vides komunikācija: sadarbības princips
1. Ievads: informācija un izglītība, līdzdalība un rīcība
2. Sadarbības komunikācijas princips vides pārvaldībā
2.1. Ievads vides komunikācijā
2.2. Sadarbības komunikācijas modelis
2.3. Vide komunikācija kā sadarbības komunikācijas instrumenti pašvaldībā
2.4. Vides komunikācijas labās prakses piemēri Latvijas piekrastes pašvaldībās
3. Vides informācija un indikatori
3.1. Ievads
3.2. Vides informācija
3.3. Piekrastes informācijas kopīgas un sistēmiskas uzkrāšanas iespējas
3.4. Indikatori kā komunikācijas instrumenti
3.5. Indikatori pašvaldības komunikācijā
4. Vides izglītība
4.1. Vides izglītības pārvaldība
4.1. Vides izglītības saturs
4.1. Vides izglītības procesa dalībnieki un mērķa grupas
5. Sabiedrības līdzdalība ar vidi saistītu jautājumu risināšanā
5.1. Sabiedrības līdzdalības jēdziens un pilsoniska sabiedrība
5.2. Vides nevalstiskās organizācijas (NVO), to darbība un attīstības vēsture
5.3. Līdzdalības loma un vieta Vides pārvaldības sistēmā
5.4. Līdzdalības tiesiskais regulējums
5.5. Līdzdalība rīcībpolitikas veidošanā
5.6. Līdzdalības struktūras un mehānismi
5.7. Līdzdalības formas
5.8. NVO īstenotās kampaņas un Vides aktīvisms
5.9. NVO realizēto kampaņu piemēri
5.10. Līdzdalības efektivitāte
6. Ilgtspējīga attīstība un patēriņš
6.1. Sociālekoloģiskās slodzes 1. daļa
6.1. Sociālekoloģiskās slodzes 2. daļa
6.2. Ilgtspējīga attīstība
6.3. Ilgtspējīgs patēriņš
6.4. Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas pārvaldība
6.5. Videi draudzīga rīcība un iracionālais cilvēks
6.6. Padomi
7. Vides apziņa
7.1. Ievads: cilvēka vides dimensijas un to attiecību dinamika
7.2. Vides apziņas dimensijas: uzvedība
7.3. Vides apziņas dimensijas: zināšanas
7.4. Vides apziņas dimensijas: pārdzīvojums un interese 1. daļa
7.4. Vides apziņas dimensijas: pārdzīvojums un interese 2. daļa
7.5. Vides apziņas dimensijas: attieksme un vērtības 1. daļa
7.5. Vides apziņas dimensijas: attieksme un vērtības 2. daļa

COBWEB Interneta serviss: Vides komunikācija piekrastē
http://vide.lu.lv/docs/pkp.html


European Commission - EACI project Schools @ University SAUCE
http://vide.lu.lv/docs/pkp.html

Skolēnu universitātes nodarbību materiāli:
Saules un vēja enerģijas apgūšana: tehnoloģijas un prakse
Saules un vēja enerģijas apgūšana: tehnoloģijas un prakse I
Saules un vēja enerģijas apgūšana: tehnoloģijas un prakse II
Ūdeņraža tehnoloģijas un nākotnes enerģijas avoti
Ūdeņraža tehnoloģijas un nākotnes enerģijas avoti I
Ūdeņraža tehnoloģijas un nākotnes enerģijas avoti II
Ūdeņraža tehnoloģijas un nākotnes enerģijas avoti (krievu valodā)
Saules vētru atbalsis uz Zemes
Saules vētru atbalss uz Zemes
Saules vētru atbalsis uz Zemes
Saules aktivitātes noteikšanas darba lapa
Enerģijas patēriņš un videi draudzīga rīcība
http://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/schools/getcreative_lv.htm
Klimata pārmaiņu viktorīnas apliecinājums

Skolotāju semināra materiāli:
Klimats un atkritumsaimniecība: problēmas, izaicinājumi, risinājumi Latvijā
Klimats un atkritumsaimniecība: problēmas, izaicinājumi, risinājumi Latvijā I
Klimats un atkritumsaimniecība: problēmas, izaicinājumi, risinājumi Latvijā II
Bioloģisko atkritumu izmantošanas iespējas Latvijā
Klimats, mājsaimniecības un transports: problēmas, izaicinājumi, risinājumi Latvijā
Klimats, mājsaimniecības un transports: problēmas, izaicinājumi, risinājumi Latvijā
Procesi uz Saules un to ietekme uz Zemi, tai skaitā uz Zemes klimatu
Ilgonis Vilks. Saules vētru atbalss uz Zemes


EU Leonardo da Vinci projekts COASTLEARN

Mājas lapa:
http://www.netcoast.nl/coastlearn/website/index.html

Projekta mācību materiāli latviešu valodā (darba variants):
coastlearncd/index.htm


EU Life Environment projekts ENVIFACILITATE
Mājas lapa:
http://envifacilitate.utu.fi


EU Interreg III C projekts DestiLink
Mājas lapa:
http://www.destilink.net


EU Interreg III B projekts DEDUCE

EU Interreg III B projekts CoastSust