About Institute
    Staff
    The Teaching Staff
    Structure of Institute
    Programs of Studies
    Graduates
    Address

News
Scientific
Research
Links
UNESCO Chair
 To the startpage

Raimonds Ernšteins


Prof., Dr.h. ped. Raimonds Ernšteins

• Vides politika un pārvaldes sistēmas
• Piekrastes līdzsvarota attīstība un Local Agenda 21 pašvaldībās
• Vides komunikācija un konfliktu menedžments
• Vides pedagoģija

r.ernsteins@lanet.lv